Giảm giá!

Đầm đen taffeta dáng suông

165.000,0

Đầm đen suông

Kiểu: Đầm dáng suông

Chất: Taffeta đứng form, sang, lịch sự

Mô tả

Đầm đen taffeta dáng suông

Kiểu: Đầm dáng suông

Chất: Taffeta đứng form, sang, lịch sự