Daisy Hazra

julievsjulien.com custom clothing

Trang phục các bạn làm cho tôi rất đẹp. Tôi cần may thêm vài món đồ nữa. Tôi sẽ lại sớm liên hệ với các bạn.

Daisy Hazra– Giám đốc truyền thông cho một công ty quảng cáo của Anh tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.