Marine Hlisc

julievsjulien.com custom dress

“Oh, tôi rất thích đầm các bạn may cho tôi. Tôi đã cho bạn tôi xem và cô ấy cũng muốn may thử đầm ở chỗ bạn.”

Martine Hlisc- nhà quản lý người Croatia tại một công ty công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.