White khaki classic skirt

Description

White khaki classic A-shaped skirt
Material: khaki fabric
Color: White
Features: front white button line